0
Najstarsze powielane widoki miast polskich powstawały w technice drzeworytniczej. Opublikowane zostały w księdze Hartmanna Schedla pt. 'Kronika ¶wiata' (Weltchronik), wydanym w Norymberdze w 1493 r.

W XVI i XVII wieku ogromnie popularnym dziełem, zawieraj±cym zbiór widoków i planów miast ¶wiata z dokładnym ich opisem, był 'Civitates Orbis Terrarum'. Sporz±dzony w technice miedziorytniczej atlas, z tekstem opracowanym przez niemieckiego geografa Georga Brauna, został wydany przez Fransa Hogenberga. Sze¶ciotomowe dzieło ukazywało się w Kolonii w latach 1572-1617. W sumie znalazły się tam widoki dwudziestu najznamienitszych wówczas miast polskich. Widoki umieszczone w dziele Brauna i Hogenberga przez wiele lat wpływały na sposób przedstawiania panoram i planów tworzonych dla potrzeb kolejnych wydawców ksi±g, map i atlasów.

Merian, Merkator, Münster, Ortelius (wydawca pierwszego nowożytnego atlasu), Homann, Hondius, Dahlberg/Pufendorf, Seutter..... to z ich dzieł, a także wielu innych ówczesnych wydawców, pochodz± samodzielnie dzi¶ funkcjonuj±ce widoki naszych miast oraz mapy ziem polskich, które składaj± się na niezwykle bogat± i różnorodn± kolekcję Antiquariatu KRAK.

Jeżeli co¶ z naszej Kolekcji zainteresuje Państwa szczególnie prosimy o kontakt na adres: antiquariat.krak@gmail.com.